OCZEKUJEMY CIEBIE

11.12.2023 - 9 dzień adwentu

Słowo na dziś:

Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie!
Iz 35,1
FOLLOW US ON

INSTAGRAM