Title Image

Regulamin

Regulamin sklepu Eszer

**§1.Postanowienia ogólne**

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.Eszer.pl, prowadzonym

przez Kamilę Kapral-Bendlewską, ul. Dzikiej Róży 5, 62-069 Dąbrowa

 

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: hello@eszer.pl lub poprzez DM na Instagramie http://www.instagram.com/eszer.pl

 

 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, określają one:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego
 • Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli klienta, skierowane

do Sprzedawcy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określającego w szczególności rodzaj i ilość towarów

oraz warunki dostawy

 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawierana między pl

a Klientem

 • Sklep internetowy – witryna internetowa sklepu, dostępna pod adresem Eszer.pl
 • Cena – wartość towaru wyrażona w polskich złotych (PLN)
 • Czas realizacji zamówienia – okres w jakim Sprzedawca przygotowuje towary Klientowi do wysyłki
 • Koszyk – funkcja dostępna na stronie internetowej sklepu internetowego, umożliwiająca Klientowi gromadzenie wybranych towarów przed

ich zakupem

 • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Sprzedawca – Kamila Kapral – Bendlewska
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w sklepie internetowym Eszer.pl
 • dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 

**§2. Przyjmowanie i realizacja zamówień**

 

 1. Wszyscy Klienci są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem

przed dokonaniem zakupu.

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą Formularza zamówień, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta możliwe jest:
 • bez uprzedniej rejestracji Konta Klienta,
 • po zarejestrowaniu Konta Klienta oraz zalogowaniu (hasło do konta

nie jest znane sprzedającemu)

 1. Klient może zarejestrować Konto klienta w Sklepie internetowym

po naciśnięciu łącza „Zaloguj się”, a następnie wybraniu opcji utwórz konto lub w trakcie składania Zamówienia.

 1. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, otrzyma On automatyczną odpowiedź ze sklepu, na podanego maila, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedającego informacji o przyjęciu Zamówienia.
 2. Czas realizacji Zamówienia (tj. czas liczony od zaksięgowania wpłaty

na konto do czasu wysyłki) to 1- 5 dni roboczych. Przy produktach wykonywanych na indywidualne zamówienie – czas ustalany jest indywidualnie z Klientem.

 1. Produkt dostarczany jest do Klienta pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Produkt wysyłany jest poprzez firmę kurierską lub przez usługę paczkomat InPost (adres paczkomatu do odbioru paczki należy wskazać

przy zamówieniu).

Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić,

czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Uszkodzenie paczki prosimy zgłosić kurierowi.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia

lub jego części w przypadku braku dostępności towaru, braku możliwości dostarczenia zamówienia lub innych uzasadnionych przyczyn. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia Zamówienia i zwróci ewentualnie dokonaną wpłatę.

 

**§4. Płatności**

 

 1. Płatność za zamówiony produkt może nastąpić:

 • przelewem – na rachunek bankowy Sprzedającego
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna (koszty podane są w zakładce „wysyłka”)

 

**§5. Dane osobowe**

 

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.

 

**§6. Reklamacja**

 

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towar zgodny z Umową Sprzedaży.
 2. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Towar jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@eszer.pl

 1. W opisie reklamacji prosimy o podanie – nazwy Produktu, daty zakupu, opisu wady Produktu oraz w jakiej formie ma być rozpatrzona reklamacja (wymiana na nowy Produkt, zwrot należności, obniżenie ceny Produktu).
 2. Koszty zwrotu przy reklamacji Produktu ponosi Sprzedawca.

 

**§7. Odstąpienie od umowy**

 

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyny wysyłając maila na adres: hello@eszer.pl o treści „Odstąpienie od umowy” w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu Towaru. Nie dotyczy produktów na zamówienie.
 2. Produkt zwracany nie może być uszkodzony ani posiadać cech użytkowania.
 3. Klient winien odesłać Produkt w terminie nie przekraczającym 14 dni od wysłania wiadomości o odstąpieniu od umowy – na adres: Eszer, ul. Dzikiej Róży 5, 62-069 Dąbrowa
 4. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient
 5. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić koszt Towaru wraz z kosztem standardowej wysyłki jaką poniósł Kupujący, w terminie 14 dni

od momentu otrzymania wiadomości o odstąpieniu od umowy, przy czym zwrot płatności nie nastąpi wcześniej niż Towar nie zostanie zwrócony

do Sprzedawcy.

 

**§8. Postanowienia końcowe**

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.11.2023

FOLLOW US ON

INSTAGRAM